Header widget area right
963

Luc Timmermans

Uitdager, Managementcoach

Luc Timmermans

Organisaties met ambitie staan vaak voor lastige keuzes die samengaan met de vraag: welk pad leidt naar het gewenste doel? Globaal is in een dergelijke situatie hulp nodig om een vertaalslag te maken van de visie naar de implementatie van deze visie.

Ik begeleid organisaties, en directie/management binnen de organisatie, in het bereiken van hun ambities en doelen. Altijd met speciale aandacht voor de drijfveren en intrinsieke motivatie die hier aan ten grondslag ligt. Een van mijn specialisaties is het op een directe en eenvoudige manier in kaart brengen van de heersende cultuur in de organisatie, om van daar uit de vertaalslag naar de praktijk  te maken zodat gewenste veranderingen ook succesvol doorgevoerd kunnen worden.

Ik haal mijn inspiratie uit het bereiken van succes, voor en met de klant. Succes in termen van ambitie, het halen van de doelen die ook direct voortkomen uit wie en hoe we als mens of organisatie willen zijn. Dat vereist diepgang, dat vereist openheid en kwetsbaarheid én dat vereist (zelf)confrontatie.

Aanpak

Het is mij duidelijk geworden dat een verandering die niet goed verankerd is in een heldere richting, en aansluitend vormgegeven wordt in een concrete inrichting van de organisatie feitelijk kansloos wordt in de daadwerkelijke implementatie: de verrichting. Dat betekent dat alvorens we aan de slag gaan met het implementeren van een verandering er een aantal essentiële vragen beantwoord moeten worden. Vragen die te maken hebben met én de visie, de ambitie de doelen én te maken hebben met het waarom, de identiteit, de cultuur in de organisatie.

De beantwoording van deze vragen levert iets heel belangrijks op: de route die afgelegd moet worden op weg naar nieuw succes, waarbij op een goede manier de waardevolle zaken uit het verleden meegenomen worden, zonder dat deze het nieuwe perspectief in de weg staan.

Kenmerkend voor mijn aanpak is:

  • De organisatie te ‘dwingen’ tot focus en keuzes te komen bij het vorm geven van die route, ook met hulp van het praktisch hanteren van een aantal modellen
  • Het aansluitend vorm geven aan commerciële strategie, en het vertalen daarvan naar de dagelijkse praktijk van business development en sales, het succes begint namelijk buiten
  • Het incorporeren van de belangrijke aspecten van leiderschap om de gewenste verandering ook in termen van cultuur en gedrag intern de organisatie een grotere kans van slagen te geven

Uit de praktijk van Luc

Behoud van DNA!
Een essentiële voorwaarde voor strategisch succes van een Oracle dienstverlener.

Situatie

Een boeiende, dynamische organisatie met op het eerste gezicht volop ruimte en vrijheid, ook voor de medewerkers. Opgericht in 2002 zijn er sindsdien meerdere groeispurten geweest. Mede hierdoor is ondertussen een prachtige groei gerealiseerd.

Recentelijk is de ambitie geuit om met een hernieuwde focus de komende jaren verder als organisatie te ontwikkelen. Een nieuwe focus die mede gedreven wordt door de veranderingen in de markt. Daarbij wordt er groot belang gehecht aan het vasthouden aan hetgeen in de organisatie als waardevol gezien wordt, ook wel het ‘DNA van de organisatie’.

De interessante vraag is natuurlijk: wat is dat DNA en hoe is dat op dit moment vormgegeven? En ook niet onbelangrijk: hoe wordt dat voortgezet naar de toekomst toe? Er is een duidelijke link tussen de cultuur en het DNA. De cultuur is de vertaling van het DNA in de praktijk. Vaak is een organisatie enigszins meegesleurd in de vaart der volkeren en is dat DNA wat aan het “roesten” geslagen.

De organisatie heeft in de achterliggende jaren de nodige veranderingen gekend. Op de eerste plaats de al genoemde forse groei, op de tweede plaats zijn er verschillende wijzigingen in de organisatiestructuur doorgevoerd. Een wijziging in de samenstelling van de directie, het inschuiven van een managementteam en het onderbrengen van verschillende processen in afdelingen.

Een heel logische ontwikkeling van een organisatie die groeit en die gestructureerd de markt wil aanpakken, heeft altijd tot gevolg dat de cultuur ‘stiekem’ mee verandert. En als dat te weinig aandacht krijgt dan ontstaat er onrust en gemor, gevoed door een verlangen naar de ‘good old days’…

Lees meer > …

Strategische keuzes voor IT-afdeling
van een grote vervoerder.

Situatie

Bij een grote vervoerder in Nederland is de rol van IT de laatste jaren enorm toegenomen. Dit heeft ook geleid tot het structuren van IT activiteiten in divisies, o.a. een afdeling die zich bezighoudt met Ontwikkeling en Projecten (afgekort O&P).

O&P is pas actief als afdeling sinds 5 jaar. De beginjaren staan synoniem voor pionieren, vrijheid en  ondernemerschap. De meeste medewerkers worden van buiten gehaald, en er wordt een eigen identiteit ontwikkeld die vrij uniek is binnen de overkoepelende organisatie. Ook groeit de afdeling en er wordt in de volgende fase veel aandacht besteed aan structuur, processen en het opbouwen van best-practices.

De afdeling is daarnaast ook succesvol en trekt steeds meer projecten binnen de organisatie naar zich toe. Dat betekent de inleiding tot een nieuwe fase, een fase waarin de afdeling zichtbaar is geworden binnen de grote organisatie, aandacht krijgt en feitelijk een grote kans heeft om een veel groter podium te gaan pakken.

Alleen, dat brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Uitdagingen die gepaard gaan met het vanuit een relatief isolement in korte tijd actief moeten zijn op een groot, complex speelveld waar niet alleen vakmanschap, maar ook (en met name) allerlei belangen, politiek en macht een rol spelen.
Tijd om deze nieuwe fase in te gaan met scherpe strategische keuzes en een simpel, goed plan!

Lees meer > …

Heb ik je interesse gewekt of wil je graag met mij van gedachte wisselen?
Leuk! Neem rechtstreeks contact met mij op via 06 – 13 20 79 23