Header widget area right

Behoud van DNA!
Een essentiële voorwaarde voor strategisch succes van een Oracle dienstverlener.

Situatie
Een boeiende, dynamische organisatie met op het eerste gezicht volop ruimte en vrijheid, ook voor de medewerkers. Opgericht in 2002 zijn er sindsdien meerdere groeispurten geweest. Mede hierdoor is ondertussen een prachtige groei gerealiseerd.

Recentelijk is de ambitie geuit om met een hernieuwde focus de komende jaren verder als organisatie te ontwikkelen. Een nieuwe focus die mede gedreven wordt door de veranderingen in de markt. Daarbij wordt er groot belang gehecht aan het vasthouden aan hetgeen in de organisatie als waardevol gezien wordt, ook wel het ‘DNA van de organisatie’.

De interessante vraag is natuurlijk: wat is dat DNA en hoe is dat op dit moment vormgegeven? En ook niet onbelangrijk: hoe wordt dat voortgezet naar de toekomst toe? Er is een duidelijke link tussen de cultuur en het DNA. De cultuur is de vertaling van het DNA in de praktijk. Vaak is een organisatie enigszins meegesleurd in de vaart der volkeren en is dat DNA wat aan het “roesten” geslagen.

De organisatie heeft in de achterliggende jaren de nodige veranderingen gekend. Op de eerste plaats de al genoemde forse groei, op de tweede plaats zijn er verschillende wijzigingen in de organisatiestructuur doorgevoerd. Een wijziging in de samenstelling van de directie, het inschuiven van een managementteam en het onderbrengen van verschillende processen in afdelingen.

Een heel logische ontwikkeling van een organisatie die groeit en die gestructureerd de markt wil aanpakken, heeft altijd tot gevolg dat de cultuur ‘stiekem’ mee verandert. En als dat te weinig aandacht krijgt dan ontstaat er onrust en gemor, gevoed door een verlangen naar de ‘good old days’…

Traject:
Het doel van het traject is als volgt geformuleerd:

“De cultuur binnen de organisatie in kaart brengen, ook in termen van het DNA van de organisatie.”

Screen Shot 2016-01-11 at 20.53.44Als eerste stap in het traject is aan de directie, het management én medewerkers gevraagd om een online cultuurassessment in te vullen. Dit assessment is een gevalideerde onderzoeksmethode om de organisatiecultuur in kaart te brengen. Naast het assessment zijn ook zo’n 55 interviews afgenomen met individuele managers en medewerkers. Deze interviews hebben veel extra informatie opgeleverd zowel ter verdieping als ook ter nuancering van het assessment.

De resultaten en de opgehaalde informatie zijn in een aantal sessies met directie en management gepresenteerd, geanalyseerd en verwerkt. Daarbij is niet alleen gekeken naar structuur en processen, er is met name aandacht besteed aan cultuuraspecten zoals stijl, gedrag en attitude.

Dit levert een boeiende foto op van hoe de organisatie er op dit moment uit ziet: een ondernemende organisatie zien die zichzelf een interessante uitdaging gegeven heeft. Vol aandacht geven aan de markt, en het concurrerend vermogen daar en tegelijkertijd vol aandacht blijven geven aan de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers.  

Resultaat

De belangrijkste conclusie is dat in de huidige cultuur er wel degelijk spanningen zijn. Door de snelle groei, en met alle veranderingen wordt wel eens vergeten dat het vinden van de balans tussen ruimte voor de medewerker en resultaat voor de klant echt topsport is. En topsport vraagt scherpte, vraagt duidelijkheid op alle niveaus en vraagt  betrokkenheid van iedereen!

Tijd voor de brug naar het DNA. Immers, de cultuur zou de vertaling van het DNA in de praktijk moeten zijn, en daar is volgens velen van de medewerkers deels de klad in gekomen. En omdat er dan best wel veel vragen zijn omtrent keuzes en koers leidt tot onrust en heel af en toe ontevredenheid.

De tweede conclusie is wel dat er volop kans is om met een goede herijking van het DNA naar de toekomst toe weer een goede balans te creëren tussen Uit de interviews blijkt namelijk ook veel van de geïnterviewde medewerkers wel degelijk betrokkenheid voelen. En ook dat heeft met het DNA te maken!

< Ga terug…   of   Lees het volgende succesverhaal van Luc >…