Header widget area right

Online Apex Assessment

Apex staat voor Assessing Professionals for EXcellence. APEX brengt 12 denkstijlen in beeld. Deze denkstijlen hebben een voorspellende waarde voor het gedrag van de deelnemer. Op grond van de score per denkstijl kunnen valide uitspraken gedaan worden over het gedrag dat de deelnemer vertoont dan wel zal vertonen.

Het unieke van het door Apex Nederland en Itasc Nederland ontwikkelde online assessment is dat aan deze denkstijlen specifieke competenties gekoppeld kunnen worden die voor de functie essentieel zijn. Het assessment wordt dus op maat gemaakt voor de opdrachtgever.

 

Met andere woorden, de opdrachtgever bepaalt welke competenties per functie cruciaal zijn, en vervolgens geeft het assessment antwoord op de vraag in hoeverre de deelnemer daaraan voldoet of juist niet.

De schriftelijke rapportage van het assessment geeft aan welke relevante competenties de deelnemer in voldoende c.q. in onvoldoende mate (ontwikkeld) heeft. Dit geeft dan een waardevol inzicht in de ontwikkelbehoefte en -prioriteiten van de individuele deelnemer.

Het online Apex Assessment bestaat uit drie onderdelen, waaronder het beantwoorden van een vragenlijst en het benoemen van voorwaarden voor succes. Deze drie onderdelen worden online uitgevoerd. Op basis van het assessment, wordt een uitgebreide rapportage over de deelnemer gemaakt.