Header widget area right

Executive Coaching

Gerichte aandacht
Het doel van coaching is richting geven aan het gedrag en handelen van mensen, teams en organisaties. Coaching is dus bedoeld voor iedereen die beter met zichzelf, de omgeving en het werk wil omgaan. De coach inventariseert samen met de coachee of het team, waar de belemmeringen zitten in het werk, in de persoonlijkheid en in de sociale interacties.

Hij stimuleert het denken en de zelfreflectie van de gecoachte(n) en draagt alleen in het uiterste geval zelf ook actief oplossingen aan. Een coach geeft specifieke aandacht waardoor men zich meer bewust wordt van eigen gedrag, dilemma’s, valkuilen en levensthema’s. Daarbij worden er handvatten aangereikt voor het verstevigen van zelfsturing en autonomie.

Voor de organisatie en de gecoachte betekent dit een positieve bijdrage in de vorm van verhoogde effectiviteit, kwaliteit en in het delen van kennis, vaardigheden en ervaring.

coaching1

De werkwijze
Het traject start met een intakegesprek waarin de ontwikkelbehoefte en doelstellingen worden besproken en vastgesteld. Vervolgens worden de doelen en het plan van aanpak vastgelegd en uitgevoerd en, indien nodig, wordt bijgestuurd tijdens de uitvoering. Aan het einde van het traject vindt er een evaluatie plaats.

De sessies vinden plaats op basis van vertrouwen. Dit betekent concreet dat er geen inhoudelijke informatie wordt besproken met derden zonder toestemming van de coachee(s). De evaluatie vindt plaats met de kandidaat en de opdrachtgever.

Meer info_button150