Header widget area right

Sales Performance

Sales is het enige primaire proces binnen een onderneming, immers er gebeurt helemaal niets als er niets wordt verkocht! Daarom is het voor een organisatie van levensbelang om grip op je verkoopresultaten te hebben. Itasc is bij uitstek de partner om het verkoopresultaat van een organisatie transparant te maken en er vervolgens voor te zorgen dat hierin significante verbeteringen worden gerealiseerd.

Om dit te bewerkstelligen heeft Itasc oplossingen op het gebied van in- door- en uitstroom. Waarbij wij van mening zijn dat alles begint bij het weten waar je nu echt staat als verkooporganisatie. Bij veel bedrijven krijgt men hier niet de vinger op.

Step by step to the top - Performance and Success

Sales Scan

Onze Sales Scan geeft een onderneming direct inzicht in wat de huidige status is ten opzichte van de gewenste situatie. Zo krijg je snel grip op het nu en kom je erachter waar de quick wins te realiseren zijn. Door onder andere gebruik te maken van speciaal door en voor ons ontwikkelde meetinstrumenten, komen we tot de kern van de problematiek. Hier vanuit realiseren we snelle en duurzame verbeteringen.

Net zoals bij werving & selectie is de eerste pijler onder het succes van de dienstverlening het inventariseren. Inzicht krijgen in de huidige situatie versus de gewenste situatie is van elementair belang. We zorgen voor gedegen competentieprofielen waartegen de huidige populatie kan worden afgezet. Zaken als duidelijk inzicht in de sales cycle(s), strategie en target realisatie.

Het is van groot belang om duidelijk inzicht te hebben waar uw organisatie zou willen staan. Dit is namelijk de spiegel waartegen alle sales gerelateerde medewerkers aan worden gehouden. Door gebruik te maken van metingen, salessimulaties en individuele gesprekken krijgen we inzicht in de situatie zoals die werkelijk is.

Dit inzicht is op individueel -en groepsniveau, van waaruit we een gap analyse maken. Op basis van onze meting krijgt uw onderneming tevens goed inzicht met welke medewerker je bepaalde ontwikkelingen kunt realiseren. Dit kunnen we in een vervolgstap voor u implementeren. Dit is vaak een combinatie van in-, door-, en uitstroomactiviteiten. Uiteraard met als doel: meer Sales Performance.

Meer info_button150
Step by step to the top - Performance and Success

Sales Recruitment

Sales Recruitment, ook wel; werving en selectie van kandidaten voor salesfuncties. Werving en selectie:  Hans Teeuwen gebruikte het eens in een van zijn shows. “Werven, kom maar kom maar!…. Selectie, jij niet, jij niet!”

In de essentie zijn het twee totaal verschillende activiteiten. Zo kijken wij er ook naar. Het werven is een vak apart, waarin we altijd een essentiële rol spelen maar is wel uitbesteed aan een specialist die voor ons in iedere procedure voldoende gekwalificeerde kandidaten aanlevert waarmee we aan slag kunnen.

De kwaliteit van deze “longlist” valt of staat bij de inhoud van het searchprofiel, de harde criteria van de functie waaraan iedere kandidaat moet voldoen. Dit searchprofiel is een afgeleide van het functie- en competentieprofiel, dat wij altijd samen met de opdrachtgever als eerste stap in opdracht maken. We maken hierbij gebruik van beproefde salescompetenties (o.a. van Dave Kurlan).

Met onze jarenlange ervaring in het rekruteren van Sales Professionals hebben we de selectieprocedure degelijk en krachtig opgebouwd. Hierdoor wordt de foutmarge geminimaliseerd. Alles wordt in het werk gesteld om inzicht te krijgen in de kandidaten in relatie tot de functie en opdrachtgever. Maar we gaan verder. We geven ook inzicht in de potentie van de kandidaat. Hoe kun je een kandidaat duurzaam en succesvol aan je organisatie binden met als resultaat commercieel succes?

Door gebruik te maken van een uniek meet instrument (ME persoonlijkheidstest) dat één op één gelinkt staat met het functieprofiel, geven we inzicht in de verdere ontwikkelbaarheid van een kandidaat. Iedere kandidaat die bij onze opdrachtgever op gesprek komt, is gemeten. We zo prettig want dit geeft veel meer richting en diepgang in het eerste gesprek.

Maar het houdt niet op, wat ons betreft, bij het gezamenlijk selecteren. Indien wenselijk en verstandig kunnen we een nieuwe werknemer direct in een coachingtraject zetten. Door inzicht in zijn of haar groeipotentie, is in relatief korte tijd snel resultaat te boeken in een stuk performance verbetering.

Meer info_button150