Header widget area right

Organisatie ontwikkeling

Het succes van morgen wordt vandaag gemaakt. Organisaties en medewerkers die in beweging zijn en ontwikkelen behouden hun onderscheidend vermogen en zijn ook morgen succesvol. Zij zijn in staat om de juiste mensen aan de organisatie te binden en de eigen organisatie en medewerkers te ontwikkelen. Dat is cruciaal, maar voor slechts weinig organisaties een kerncompetentie. Itasc heeft de expertise om organisaties op dit boeiende vlak te ondersteunen.

Itasc werkt graag met lerende organisaties, organisaties die bereid zijn en de ambitie hebben om te groeien zowel op het niveau van de organisatie zelf als op het niveau van de individuen werkzaam in de organisatie. Leiderschap is daarbij een sleutelwoord.

leiderschap_grey
cultuur_grey_klein copy
training_begeleiding
coaching_executive

 

Bij het duurzaam ontwikkelen van organisaties houdt Itasc zich altijd bezig met de vragen: waarom, wat en hoe? Anders gezegd, waar staat de organisatie qua richten, inrichten en verrichten? Deze informatie is essentieel bij het oplossen van het vraagstuk van de klant.

Organisatie ontwikkeling betekent dat je als organisatie in staat bent om de richting te bepalen en vast te houden die gekoppeld is aan de overkoepelende identiteit van de organisatie. De organisatie die zich hiervan bewust is stelt zichzelf voortdurend de volgende vragen:

Waarom doen we de dingen die we doen?

Wat doen we dan?

Hoe doen we de dingen die we doen?

Werkwijze

Om de juiste impact te krijgen bij de gewenste verandering is het ook essentieel dat de interventie gepleegd wordt, op het juiste moment en op de juiste plaats, die het meest bijdraagt aan het in gang zetten van de gewenste verandering. Itasc onderkent dit en gebruikt hiervoor vaak een adaptatie van het model van Ken-Wilber. Dit model geeft een simpel handvat om te onderzoeken waar de echte basis voor de interventie zit.

ken_wilbur

In de verschillende kwadranten worden antwoorden gezocht op de volgende vragen:

  • Is de richting, de identiteit van de organisatie überhaupt duidelijk?
  • Staan de mensen in hun kracht, werken ze vanuit passie en energie?
  • Zijn ze capabel, vertonen ze gewenst gedrag en hebben ze de juiste vaardigheden?
  • Heeft de organisatie de gewenste cultuur? En de daarbij behorende stijl van managen?
  • Werkt de organisatie vanuit de juiste structuur, met goed ingerichte processen?

Het moge duidelijk zijn dat al deze kwadranten met elkaar verbonden zijn. Itasc gaat altijd op zoek naar de interventie die tot het gewenste resultaat leidt, het effect van de verandering op de overige kwadranten wordt daarbij zeker niet vergeten!