Header widget area right

Cultuur & Verandering

In de achterliggende jaren hebben veel organisaties, min of meer beïnvloed door de crisis, pogingen gedaan om succesvol te veranderen. Een heleboel van die pogingen zijn feitelijk op heel weinig uitgelopen.

Het falen van dergelijke maatregelen is in de meeste gevallen te wijten aan het feit dat de cultuur van de organisatie dezelfde is gebleven. De procedure werd behandeld als een techniek, in plaats van als een fundamentele wijziging van de koers, de waarde en de cultuur van de organisatie. En dat is nou net wat de succesvolle bedrijven aantoonbaar wél hebben gedaan! De juiste cultuur fungeert als smeerolie. De verkeerde cultuur werkt daarentegen averechts en is een sleepanker als het gaat om de resultaten te behalen. Vaak worden er doelen gesteld en targets gezet zonder dat er nagedacht is over de effecten van de huidige cultuur.

Wat drijft de medewerkers? Welk gedrag vertonen ze en waar komt dat vandaan? Wat motiveert ze en welke basis is er feitelijk aanwezig om keuzes op te baseren?

 

Itasc is in staat om organisaties te begeleiden in succesvolle transitie, waarbij cultuur de sleutel tot succes is, o.a. door:

  • Het in kaart brengen van de huidige en de gewenste cultuur via een eenvoudig online assessment, gebaseerd op het concurrerende waardenmodel van QuinnZo wordt als het ware een kompas verkregen voor het te lopen pad naar succes. Een pad dat als basis kan dienen voor veel plannen van organisaties.
  • Het snel en direct kunnen toepassen van de resultaten van het assessment in de praktijk. Het kompas is een heel krachtig middel om de brug te slaan tussen de visie, de strategische doelen die gesteld zijn en de implementatie die de verandering als gevolg heeft. Feitelijk is het daarmee de basis voor de te kiezen strategie.
    Daarnaast biedt het assessment ook een sterk wapen om de eerder gemaakt keuzes van directie / management op een constructieve wijze ter discussie te stellen.

Meer info_button150

cultuur verandering