Header widget area right

Training & Begeleiding

Trainen wordt in de Van Dale gedefinieerd als ‘stelselmatig oefenen’ en ‘oefenen in een bepaalde vaardigheid’. En dat is precies waar het over gaat. Het aanleren van nieuwe kennis, nieuw gedrag en nieuwe vaardigheden. Individueel, groepsgericht, of organisatiebreed. Face-to-face of online. Maatwerk, gericht op een specifieke behoefte van de organisatie, of generiek. Itasc verzorgt verschillende generieke trainingsprogramma’s. Hierbij enkele voorbeelden van trainingen die wij frequent voor onze relaties verzorgen.

 

Persoonlijke – en teameffectiviteit

Persoonlijk Leiderschap
‘Wie ben ik’, ‘wat wil ik’ en ‘hoe ga ik dat bereiken’ zijn de drie pijlers voor persoonlijk succes. Het ‘ik’ staat centraal, want succes begint bij jezelf.

Leiderschap voor Teams: Lencioni
Hoe ontwikkel je een team dat echt het verschil maakt? In deze workshop behandelen we de ingrediënten: duidelijke doelstellingen, effectieve structuur, processen en een goede mix van mensen.

Leiderschap bij Verandering
Van managers wordt verwacht dat ze leidinggeven aan veranderingen in hun organisatie. Leiderschap bij Verandering vraagt echter andere kwaliteiten dan het managen van de bestaande toestand.

Personal Branding
Personal Branding zet je als professional in je kracht en geeft focus, geeft zichtbaarheid in de eigen organisatie en is de basis voor het verschil maken voor je relaties.

Leidinggeven en management

Praktisch leidinggeven
Je maakt kennis met vier stijlen van leidinggeven en leert in welke stijl in welke situatie het meest effectief is. Uitgangspunt is dat niet de eigen voorkeursstijl bepalend is voor wat je doet, maar dat de situatie, ofwel het gedrag van de medewerker.

Coachingsvaardigheden
Het doel van coaching is richting geven aan het gedrag en handelen van mensen, teams en organisaties. Coaching is dus bedoeld voor iedereen die beter met zichzelf, de omgeving en het werk wil omgaan. 

Het nieuwe beoordelen
Bij het nieuwe beoordelen neemt de medewerker meer en meer de regie in de beoordelingscyclus. De leidinggevende daarentegen richt zich primair op de inzet en ontwikkeling van het talent van de medewerker en is beschikbaar als coach.

leidinggevenmanagement

Commercie

Overtuigend Adviseren
Een echte adviseur beheerst uiteraard verschillende adviesstijlen. Maar de essentie van een goed adviesgesprek is om je advies helder en gemotiveerd over te brengen en geaccepteerd te krijgen. Hoe je dat doet leer je in deze training.

Consultative Selling
Een inspirerende manier van verkopen, die bewezen succesvol is voor in alle bedrijfssectoren. De methodiek richt zich op het bieden en aantonen van meerwaarde, waarbij de salesexpert zich verdiept zich in de uitdagingen van de klant, en samen met de klant op zoek gaat naar alternatieve oplossingen voor het vraagstuk van de klant.

Strategisch Accountmanagement
Strategisch Account Management is de filosofie en de set van instrumenten die tot doel hebben de lange termijn relatie met strategische klanten op te bouwen en te verbeteren om zodoende de omzet en de winst van de eigen en de klantorganisatie te verhogen.

Masterclass ‘IK maak het verschil’, de 7 sales strategieën
De werkcontext van veel professionals is de afgelopen jaren nogal veranderd. Er zijn grote transformaties gaande bij klanten en in branches, die impact hebben op het werk van sales professional. In de masterclass ‘Ik maak het verschil’ bespreken Rolf Rosenmöller en Frank Kwakman de 7 strategieën waarmee de professional werkelijk het verschil kan maken, zowel voor de klant, de organisatie, als zichzelf. Zie ook: www.denieuweprofessional.nl

coachingnbegeleiding

Communicatie

DISC Communicatiestijlen
Iedereen is uniek en spreekt een eigen ‘taal’. DISC leert je de taal die je zelf spreekt en die van je gesprekspartner beter te begrijpen en dat vergroot de effectiviteit van de communicatiesignificant.

Beïnvloeden en beïnvloed worden
Het doel van beïnvloeden en beïnvloed worden is om als professional ‘in je kracht te komen staan’ en vervolgens op een effectieve manier je invloed te vergroten naar collega’s, medewerkers, en de organisatie.

Constructieve feedback
Feedback is een van de krachtigste groeiversnellers in iedere organisatie. Om de feedback echt constructief te maken is meer nodig dan alleen vertellen wat je vindt. Want de techniek van feedback is eenvoudig, de uitdaging zit vooral in het durven geven en ontvangen.

Meer info_button150