Header widget area right

Inrichten van Organisaties

Als we werken aan duurzame verandering in en ontwikkeling van organisaties dan mogen we nooit uit het oog verliezen dat alle interventies uiteindelijk afgeleid moeten zijn van en afgestemd op de visie en missie van de organisatie. Dat betekent dat we altijd starten met de vraag die richting geeft: Het ‘waarom’ van de organisatie. Wat zijn de visie en missie, welke doelen heeft de organisatie en voor welke strategie wordt gekozen?

Pas dan kan je bepalen ‘hoe’ de organisatie eruit moet zien, met betrekking tot bijvoorbeeld cultuur, processen, inrichting, systemen en structuren. Dat is de inrichting van de organisatie. Uiteindelijk komt dan het ontwikkelen van de organisatie en de medewerkers aan bod. Samengevat noemen we dat richten, inrichten en verrichten.

Richting geven geeft dus focus, de inrichting geeft structuur en het plan, en het verrichten geeft tenslotte het resultaat.

Meer info_button150

inrichten van organisaties