Header widget area right

Cultuur (QUINN/OCAI)

OCAI Cultuurscan

Het ‘Organizational Culture Assessment Instrument’ (kortweg: OCAI) van Robert Quinn en Kim Cameron is een gevalideerde onderzoeksmethode om organisatiecultuur in kaart te brengen. De Amerikaanse hoogleraar organisatiekunde Quinn en zijn collega Cameron stelden het concurrerende waarden model op dat het fundament is voor de verschillende organisatieculturen. Dit concurrerende waarden model is gebaseerd op de 4 klassieke management theorieën:

  • Het Scientific management van Taylor
  • De Doel – Middelen theorie van Fayol
  • Het Human Relations Management van Mayo
  • Het Open Systeem model

De unieke mix van de vier typen organisatiecultuur bij een organisatie is te bepalen aan de hand van de OCAI vragenlijst, die de respondenten weinig tijd kost, maar desondanks valide is en bij nadere beschouwing zeer nuttige handvatten tot verandering geeft.