Header widget area right

Online Assessments

ASSESSMENTItasc beschikt over diverse online assessments die allemaal met zorg en op maat ontwikkeld zijn met als doel u te begeleiden in het oplossen van uw ontwikkelvraagstuk.

Hieronder treft u een aantal online assessments aan die wij met regelmaat voor onze relaties inzetten:

Meer info_button_groen

 

APEX Persoonlijkheidstest

Apex staat voor Assessing Professionals for Excellence. Dit assessment brengt 12 denkstijlen van de deelnemer in beeld. Deze denkstijlen hebben een voorspellende waarde voor het gedrag van de deelnemer. Met andere woorden, op grond van de score per denkstijl, kunnen valide uitspraken gedaan worden over het gedrag dat de deelnemer vertoont dan wel zal vertonen.

Lees meer >

DISC Persoonlijkheidstest

DISC wordt gebruikt om gedragskenmerken, sterktes van gedrag, aanleidingen voor conflicten, mogelijkheden voor het creëren van toegevoegde waarde en sterktes van anderen inzichtelijk te maken.

Lees meer >

OCAI test

Het ‘Organizational Culture Assessment Instrument’ (kortweg: OCAI) van Robert Quinn en Kim Cameron is een gevalideerde onderzoeksmethode om organisatiecultuur in kaart te brengen.

Lees meer >

TEAM test

De Teamtest (Team Effectiveness Appraisal Model) is gebaseerd op de tien pijlers van het Teameffectiviteit Beoordeling Model.

Lees meer >