Header widget area right

Functionerings- en Beoordelings gesprekken

Doel

Het kennen en kunnen toepassen van alle aspecten van effectieve functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Omschrijving

De training ‘Functionerings- en Beoordelingsgesprekken’ bestaat uit een klassikale trainingsmodule en wordt ondersteund door een e-learning module waarin je alle relevante theorie, modellen en achtergronden vindt. Alle aspecten van functionerings- en beoordelingsgesprekken en een degelijke introductie van de methodiek op de afdeling komen aan de orde. Het doornemen van deze e-learning module vergt 3 tot 4 uur voorbereiding.

In de klassikale training staan het geven van gestructureerde en gefundeerde feedback (beoordelingsgesprek) en het stellen van concrete en realistische doelen (functionerings-gesprekken) met oog voor de relatie centraal. Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn: het hoe en wat van het voorbereidende gesprek, het bepalen van de criteria bij het beoordelen, het beoordelen van het gedrag en de resultaten, de vraag wie beoordeelt wie en wanneer, de weg naar beoordelen, 360 graden beoordeling, fasering van het beoordelingsgesprek, feedback geven en het omgaan met lastige situaties. Daarnaast zullen we ingaan op het voorbereiden van de gesprekken en het beoordelen op competenties.

Na het volgen van deze module ken je de verschillen in aanpak tussen de gesprekken en kun je de verschillende gesprekken volgens de juiste structuur toepassen.

Onderwerpen

  • Het voorbereidende gesprek

  • Voorbereiding door medewerker en leidinggevende

  • Samenhang tussen de verschillende gesprekken

  • Het functioneringsgesprek in vergelijking met het beoordelingsgesprek

  • Structuur en opbouw van het functioneringsgesprek

  • Structuur en opbouw van het beoordelingsgesprek

  • De 360 graden beoordeling

  • Grondslagen voor de gesprekken

  • Onderwerpenniveaus

  • Logistieke aspecten bij de gesprekken

  • Het omgaan met weerstanden

  • Doelen stellen en de SMART methode

  • Verslaglegging van de gesprekken

Bijzonderheden

Deze training bestaat uit een combinatie van een uitgebreide e-learning module ‘Functionerings- en beoordelingsgesprekken’ en een klassikale training.