Header widget area right

Businessetiquette 3.0

itasc
0 comments

[mbdb_book]

[mbdb_book]


Enkele opmerkelijke resultaten uit het Businessetiquetteonderzoek dat onder 777 directeuren en managers, onder andere via Twitter, is gehouden voor dit boek:

- 70% vindt dat businessetiquette de basis vormt voor een respectvolle omgang met elkaar.
- 80% vindt communicatieregels de belangrijkste etiquette.
- Zelf scoren we het slechtst op sociale mediaetiquette en (inter)culturele etiquette.
- Van onze collega's vinden we dat ze het slechtst zijn in kledingetiquette en sociale media-etiquette.
- Aan onze zakelijke etiquette moeten we het hardst werken geeft 40% aan.
- Bij 62% komt etiquette het best tot uiting tijdens zakelijke afspraken.
- 20% past de etiquette ook bewust toe in de omgang met collega's.
- 69% vindt dat de werkgever sociale mediarichtlijnen moet opstellen.
- Internationaal gezien vinden wij onszelf (Nederlanders dus) het slechts met etiquette omgaan. De landen waarmee we het meest zaken doen, vinden dit belangrijker en passen het beter toe.
- 45% denkt dat de etiquette in de toekomst belangrijk blijft en 35% denkt dat het belangrijker wordt.

Meer dan 100 etiquetteadviezen en -regels in een verfrissend handboek waarmee u elk intermenselijk zakelijk en ethisch dilemma kunt aanpakken. Hoe gaat u met elkaar om en hoe maakt u een goede indruk?

De 'hotste' etiquette van dit moment, zoals personal branding, sociale media, internationale etiquette, gedragsregels op de werkvloer, communicatietechnieken en nog veel meer. U vindt het allemaal in 'Businessetiquette 3.0'. 3.0 omdat echte contacten weer belangrijk worden. Business is gunnen en dus gaat het erom dat u uw relaties kan ontspannen en beïnvloeden.

De noodzaak van dit boek? Groot. Zeker als u wilt scoren en carrière wilt maken.

Comments are closed.