Header widget area right

Projectmanagement volgens PRINCE2, derde editie

itasc
0 comments

[mbdb_book]

[mbdb_book]


'Projectmanagement volgens PRINCE2' geeft een algemene inleiding op het vakgebied projectmanagement, waarbij PRINCE2, een standaardmethode voor projectmanagement, centraal staat. De vele praktijkvoorbeelden en opdrachten maken dit boek tot een waardevol hulpmiddel voor eenieder die zich voorbereidt op het APMG-examen PRINCE2 Foundation.

De PRINCE2-methode is in 2009 zodanig gewijzigd dat een nieuwe editie van dit boek noodzakelijk was. Deze derde editie bevat daarom een grotendeels herschreven tekst. Daarnaast is er een nieuwe hoofdstukindeling en wordt een nieuwe doorlopende casus geïntroduceerd, waarin een volledig project uitgewerkt wordt.

Voor 'Projectmanagement volgens PRINCE2' is geen specifieke voorkennis vereist. Het boek is in eerste instantie bedoeld voor gebruik in het hoger onderwijs. Daarnaast is het goed bruikbaar voor iedereen die meer wil weten over projectmanagement en PRINCE2.

Op de site van de uitgever staat aanvullend materiaal: de antwoorden op de vragen en opdrachten die aan het eind van elk hoofdstuk zijn opgenomen, de uitwerkingen van de modelexamens en powerpointsheets van de gebruikte figuren.

Comments are closed.